Witamy na stronie SP 312

Szanowni Rodzice,

powołując się na art. 205 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo Oświatowe mówiący o tym, że w latach 2017/2018 - 2021/2022 możliwe jest przyjęcie niektórych uczniów z oddziałów klas IV i VII, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez JST, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Procedura i wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
Informuję, że szkoły przekształcone z gimnazjum w szkoły podstawowe to:
1. Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama (obecne Gimnazjum 27),
2. Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej (Gimnazjum nr 20),
3. Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej (Gimnazjum nr 18),
4. Szkoła Podstawowa przy ul. Boremlowskiej (Gimnazjum nr 22).
Wnioski można odebrać z sekretariatu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wniosek rodziców.
Procedura
Z należnym szacunkiem,
Ewa Adamska
Dyrektor Szkoły


Warszawski Program „Zima w Mieście” w 2017 roku
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


UWAGA !!!
- Dzieci zgłoszone do udziału w akcji przyprowadzamy do placówki do godz. 8:30
- Obowiązkowo w czasie akacji „Zima w Mieście 2017” dziecko musi mieć ze sobą legitymację szkolną. Przejazdy komunikacją miejska są bezpłatne.
- Proszę aby dzieci, które w swoich dziennych planach zajęć mają przewidziany basen miały ze sobą strój kąpielowy oraz ręcznik.
W innych dniach zalecany jest również strój sportowy.
- Dzieci, które w swoich dziennych planach zajęć mają przewidziane wyjście na lodowisko i posiadają swoje łyżwy zabierają je ze sobą.
Ułatwi to wypożyczenie łyżew dla dzieci, które ich nie posiadają. Mile widziany kask.

- WAŻNE!!!
Nieobecność dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej w danym dniu zgłaszamy telefonicznie lub za pomocą sms (576 665 947), najpóźniej do godzin. 8:30. Zgłoszona nieobecność dziecka jest podstawą do dokonania zwrotu za niewykorzystany wykupiony posiłek.

Pytania proszę kierować na email: ferie2017@sp312.waw.pl

II TYDZIEŃ PLAN PRACY

„ZIMA W MIEŚCIE 2017”PLAN ZAJĘĆ PODCZAS AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2017” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE

Karty uczestnika programu „Zima w Mieście” w 2017 roku będą przyjmowane w szkołach organizujących program „Zima w Mieście” w 2017 roku w okresie od 9 stycznia 2017 roku do 27 stycznia 2017 roku. Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” jest odpłatne. Opłaty za posiłki są przyjmowane od 9 stycznia 2017 roku -  na konto szkoły realizującej ww. program.   Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

SP -312 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku
ZSI nr 75 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku
SP -163 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku
SP -143 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku
SP - 60 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
z radością informuję, że w wyniku głosowania na projekty z budżetu partycypacyjnego przeszedł jeden " Nauka I zabawa..", którego autorem była Pani Marta Płachecka. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i przede wszystkim uczniów naszej szkoły. Jestem pewna,że pozyskany sprzęt przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia efektów nauczania.
Wszystkim, którzy głosowali na ten projekt z głębi serca bardzo serdecznie dziękuję.

Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich

Ewa Adamska
dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice
Wychowawca klasy III b Pani Małgorzata Marciniak zwraca się do Państwa z bardzo gorącą prośbą o oddawanie krwi dla Zuzi Charchuły.
W ostatnim tygodniu czerwca u Zuzi zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną typu T, najgorszą z możliwych. Zuzia co kilka dni musi przyjmować krew i płytki krwi. Żeby oddać krew z przeznaczeniem dla Zuzi trzeba być Honorowym Dawcą Krwi. Krew można oddawać w Stacji Krwiodawstwa przy ul. Saskiej bądź przy stacji Metra Centrum przy Pałacu Kultury z dopiskiem „DLA ZUZANNY CHARCHUŁY”, Samodzielny Publiczny Szpital Dziecięcy Kliniczny ul. Żwirki
i Wigury 63 a, Warszawa.

Żeby oddać krew trzeba być zdrowym, nie wolno przez kilka dni przed oddaniem krwi przyjmować środków przeciwbólowych, trzeba wypić 1,5 litra wody. Z góry Państwu serdecznie dziękuję za otwarte serce na drugiego człowieka.
Małgorzata Marciniak


Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017r.