Witamy na stronie SP 312

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się Europejskim Tygodniem Szczepień, w załączeniu wysyłam prezentację multimedialną oraz gazetkę informacyjną. Materiały przeznaczone są dla kadry pedagogicznej, rodziców oraz uczniów.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Pozdrawiam,
Ewa Adamska
dyrektor szkołyBezpłatna komunikacja miejska dla uczniów.
Zasady wydawania Kart Ucznia:
W związku z planowanym przez władze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy:
1. Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
2. Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
3. Karty Ucznia będą wydawane przez Szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.
4. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku (w załączeniu wzór prawidłowo wypełnionego wniosku), do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (proszę aby zdjęcia były podpisane nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez Szkołę i przekazane do ZTM.
5. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.
6. Termin składania wniosków w szkole do 19 kwietnia 2017 roku.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej.


Szanowni Rodzice,
wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych czyli klas ,,0”, które uczęszczają do naszej szkoły niezależnie od obwodu w którym zamieszkują po zmianie rejonizacji będą przyjęte do klas 1.Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec –sierpień 2017 r.

Harmonogram.


Wykaz placówek realizujących Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku w formie wakacyjnych placówek edukacyjnych

w okresie od 26,06,2017 r. do 14,07,2017 r.
1. Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36-44

w okresie od 26.06.2017 r. do 28.07.2017 r.
1. Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117
2. Szkoła Podstawowa nr 185, ul. Bora Komorowskiego 31
3. Zespół Szkół nr 84, ul. Zwycięzców 44

w okresie od 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
1. Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3
2. Szkoła Podstawowa nr 72, ul. M. Paca 44
3. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Abrahama 10
4. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27

Wykaz placówek wychowania pozaszkolnego, które będą realizowały Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku w formie wakacyjnych placówek specjalistycznych

w okresie 26.06.2017 r. do 28.07.2017 r.
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, ul. Kwatery Głównej 11
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. A. Nobla 18/26

w okresie od 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J. Dwernickiego 29A
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3

w okresie od 21.08.23017 r. do 31.08.2017 r.
1. Międzyszkolny ośrodek Sportowy nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397


Rekrutacja rok szkolny 2017/2018


Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Szanowni Rodzice,

powołując się na art. 205 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo Oświatowe mówiący o tym, że w latach 2017/2018 - 2021/2022 możliwe jest przyjęcie niektórych uczniów z oddziałów klas IV i VII, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez JST, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Procedura i wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
Informuję, że szkoły przekształcone z gimnazjum w szkoły podstawowe to:
1. Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama (obecne Gimnazjum 27),
2. Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej (Gimnazjum nr 20),
3. Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej (Gimnazjum nr 18),
4. Szkoła Podstawowa przy ul. Boremlowskiej (Gimnazjum nr 22).
Wnioski można odebrać z sekretariatu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wniosek rodziców.
Procedura
Z należnym szacunkiem,
Ewa Adamska
Dyrektor SzkołyOstatnia aktualizacja: 01.03.2017r.