Witamy na stronie SP 312

SZANOWNI RODZICE,
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. (czwartek)
W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I KLASY PIERWSZE – godz. 9.00
ODDZIAŁY KLAS II – godz. 10.00
ODDZIAŁY KLAS III – godz. 11.00
ODDZIAŁY KLAS IV-VI – godz. 12.00


Zwroty opłat za zgłoszone, niewykorzystane posiłki podczas nieobecności dziecka na zajęciach
"Lato w Mieście 2016"
Na podstawie pisemnej prośby zawierającej imię i nazwisko dziecka, ilość dni, kwota do zwroty oraz numer konta na które ma nastąpić zwrot pieniędzy. Prośby przyjmujemy, w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres szkoły do 26.08.2016r


Program dla grup "Lato w Mieście"

22-26 sierpnia 2016r.


Drodzy Nauczyciele, Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie!

Z ogromnym żalem przekazujemy smutną wiadomość. W poniedziałek 1 sierpnia 2016r. zmarła nauczycielka zajęć technicznych i plastyki pani Lilla Koter. Była wieloletnim pracownikiem naszej szkoły. Dzięki niej korytarze i sale były pięknie udekorowane, tworzyła wspaniałe dekoracje wielu uroczystości szkolnych. Rozwijała kreatywność i talenty plastyczne uczniów oddziałów IV-VI w ramach lekcji oraz prowadząc co roku dodatkowe zajęcia. Pełniła funkcję przewodniczącej ZNP z ramienia szkoły, była przewodniczką myśli nauczycielskiej, walczącą o dobro pracowników oświaty. Żegnamy panią Lillę Koter, zachowując w pamięci jej niecodzienne zdolności, kolorowy styl i poczucie humoru.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 312
Ważna informacja


Szanowni Rodzice
Nastąpiła zmiana w wykazie podręczników do klasy 6.
Proszę o zapoznanie się z nowym spisem.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016/2017

LATO W MIEŚCIE
Szanowni Rodzice
Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły
potwierdzeń za posiłki, w nieprzekraczalnym terminie do
26 lipca 2016r.
Według regulaminu programu " Lato w mieście 2016" wyżej wymienione dowody opłat są warunkiem uczestnictwa państwa dzieci w programie.
Anna Kotow

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
z radością informuję, że w wyniku głosowania na projekty z budżetu partycypacyjnego przeszedł jeden " Nauka I zabawa..", którego autorem była Pani Marta Płachecka. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i przede wszystkim uczniów naszej szkoły. Jestem pewna,że pozyskany sprzęt przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia efektów nauczania.
Wszystkim, którzy głosowali na ten projekt z głębi serca bardzo serdecznie dziękuję.

Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich

Z wakacyjnym pozdrowieniem,
Ewa Adamska
dyrektor szkoły

Warszawski Program „Lato w Mieście 2016” w Dzielnicy Praga-Południe
Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe Program „Lato w Mieście 2016”.
To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 21 placówkach (12 wakacyjnych placówkach edukacyjnych oraz 9 wakacyjnych placówkach specjalistycznych), w tym w 2 obiektach OSiR, dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje.
Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program  edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na Pływalnie „Wodnik” i „Szuwarek”. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak: Biblioteka, Dom Kultury Orion, Klub Kultury Gocław przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, ceramiczne, literackie, Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej poprowadzi komputerowe zajęcia edukacyjne, Ognisko TKKF Olszynka Grochowska warsztaty tenisa ziemnego z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania, zaś Klub Karate Tradycyjnego zapozna z podstawami karate tradycyjnego.
Karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2016” będą przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2016” w okresie od 23 maja do 14 czerwca 2016 roku.
Korzystanie  z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście ” jest odpłatne.
Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 1 czerwca do 14 czerwca 2016 r. –na konto szkoły realizującej ww. program.
Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2015/2016 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2016”.

Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku.

Karta Kwalfikacyjna oraz Regulamin w pozostałych placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Opłaty za posiłki w ramach Warszawskiego Programu "Lato w Mieście 2016".

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
Z dniem 01.09.2015 r. roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).
W związku z nowymi przepisami proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Broszura dla uczniów.
Informacja dla rodziców.

Z pozdrowieniami
Ewa Adamska
dyrektor


Ostatnia aktualizacja: 07.08.2016r.