Witamy na stronie SP 312

Budżet partycypacyjny to proces, 
w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, 
dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. W tej edycji mamy do rozdysponowania ponad 58 mln zł.

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2016 r.

klasy I – godz. 9.00
klasy II i III – godz. 10.00
klasy IV i V – godz. 11.00
Klasy VI - 23.06.2016 r. godz. 17.00
Rozdanie świadectw dla klas VI – 24.06.2016 r. – godz. 8.00


LATO W MIEŚCIE

Szanowni Rodzice
przypominamy że 23 czerwca mija termin składania potwierdzenia zapłaty za posiłki w ramach programu "Lato w Mieście 2016"


UWAGA RODZICE!

Z dniem 14 czerwca 2016 r.
zostaje zamknięta lista przyjęć na program "Lato w mieście 2016"
Uczniowie których dokumenty zostały złożone do
14 czerwca 2016 r. zostali przyjęci.
Prosimy o dokonanie opłat za posiłki.

UWAGA RODZICE!
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2016/2017
KARTĘ ZAPISU MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB OD WYCHOWAWCÓW ZE ŚWIETLICY.
WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZEŃ PROSIMY SKŁADAĆ DO 14.06.2016 r.
Lidia Majewska
Kierownik świetlicy


Warszawski Program „Lato w Mieście 2016” w Dzielnicy Praga-Południe
Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe Program „Lato w Mieście 2016”.
To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 21 placówkach (12 wakacyjnych placówkach edukacyjnych oraz 9 wakacyjnych placówkach specjalistycznych), w tym w 2 obiektach OSiR, dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje.
Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program  edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na Pływalnie „Wodnik” i „Szuwarek”. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak: Biblioteka, Dom Kultury Orion, Klub Kultury Gocław przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, ceramiczne, literackie, Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej poprowadzi komputerowe zajęcia edukacyjne, Ognisko TKKF Olszynka Grochowska warsztaty tenisa ziemnego z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania, zaś Klub Karate Tradycyjnego zapozna z podstawami karate tradycyjnego.
Karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2016” będą przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2016” w okresie od 23 maja do 14 czerwca 2016 roku.
Korzystanie  z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście ” jest odpłatne.
Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 1 czerwca do 14 czerwca 2016 r. –na konto szkoły realizującej ww. program.
Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2015/2016 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2016”.

Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku.

Karta Kwalfikacyjna oraz Regulamin w pozostałych placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Opłaty za posiłki w ramach Warszawskiego Programu "Lato w Mieście 2016".


UWAGA!!!
Zebranie informacyjne z Rodzicami
dzieci ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych
i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2016/2017
odbędzie się
13.06.2016 r. o godz. 18.00
Szanowni Państwo,
karty uczestnika na program "Lato w mieście" będą dostępne w sekretariacie szkoły od 23 maja. Zapisy będą trwały do 14 czerwca.
Wykaz szkół i placówek, które będą realizowały program
"Lato w Mieście 2016"

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
w okresie od 27.06.2016r. do 29.07.2016r.

1. Szkoła Podstawowa nr 72, ul. M.Paca 44
2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
3. Szkoła Podstawowa nr 246, ul. Białowieska 22
4. Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kiamonkowska 36/44

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
w okresie od 27.06.2016r. do 22.07.2016r.

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J.Dwernickiego 29A
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M.Pawlikowskiego 3

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
w okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r.

1. Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3
2. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Międzyborska 70
3. Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117
4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
w okresie od 08.08.2016r. do 31.08.2016r.

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr, ul. Kwatery Głównej 11
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr, ul. A. Nobla 18/26

Wakacyjne Zajęcia Specjalistyczne
w okresie od 24.08.2016r. do 26.08.2016r.

Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2, ul. Warszawska 21 Zegrze Południowe

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
Z dniem 01.09.2015 r. roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).
W związku z nowymi przepisami proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Broszura dla uczniów.
Informacja dla rodziców.

Z pozdrowieniami
Ewa Adamska
dyrektor


Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016r.