Budżet

Budżet Publicznej Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie na rok 2017 wynosi 12 386 724,00 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na:

 • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • dokształcanie nauczycieli,
 • żywienie uczniów
 • bieżące opłaty na media,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
 • zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, druków szkolnych,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • utrzymanie stołówki.


  Publikacja dnia: 26.10.2017r.