Dyrekcja

Dyrektor szkoły
Ewa Adamska


Wicedyrektor ds. oddziałów II - III
Agnieszka Ławida

Wicedyrektor ds. technicznych i analiz
Piotr Brodziak

Wicedyrektor ds. oddziałów IV - VI
Magdalena Herda

Wicedyrektor ds. oddziałów I i zespołu psychologiczno - pedagogicznego
Magdalena Dyniewicz

Wicedyrektor ds. oddziałów VII oraz II i III gimnazjum
Barbara Perońska

Wicedyrektor ds. oddziałów VII oraz II i III gimnazjum
Danuta Czarnecka


Publikacja dnia: 22.11.2018r.