Informacje nieudostępnione

Na wniosek osoby zainteresowanej możliwe jest udostępnienie informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. Udostępnienie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej >>> pobierz wniosek


Opublikował: Albert Paszkowski

Publikacja dnia: 29.11.2016r.