Przetargi / Oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2019r.


Zawiadomienie o wyborzeZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2019r.


Załącznik

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2019r.

Załącznik


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sukcesywna dostawa mrożonek dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2019r.

Sukcesywna dostawa ryb dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2019r.

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie – 2019 rok”


Protokół otwarcia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI SP 312 ROK 2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Załacznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4

Załacznik 5

Załacznik 6

Załacznik 7

Załacznik 8

Załacznik 9ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2018r.

 • Załącznik Nr 1

 • Załącznik Nr 2 • Protokoły z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny 2018r.


  Protokół


  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2018 ROK.

  Znak postępowania: SD.26.4.2017


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:

  SIWZ przetarg na żywienie 2018

  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ

 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Załącznik Nr 4
 • Załącznik Nr 5
 • Załącznik Nr 6
 • Załącznik Nr 7
 • Załącznik Nr 8

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ODRZUCENIE OFERTY

  UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Protokół otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 im.Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie"
  SD.26.18.2017


  Protokół  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie
  NR SPRAWY: S.D.26.18.2017

  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Załącznik Nr 4
 • Załącznik Nr 5
 • Załącznik Nr 6
 • Załącznik Nr 7


 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy

  UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU w części 11


  Uzasadnienie


  UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU w części 10


  Uzasadnienie


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

  Zakup wyposażenia-mebli szkolnych wraz z dostawą do Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Umińckiego 12

  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy  UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Uzasadnienie

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie”, nr sprawy: S.D.26.16.2017.

  Dokument  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie
  NR SPRAWY: S.D.26.16.2017

  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Załącznik Nr 4
 • Załącznik Nr 5
 • Załącznik Nr 6
 • Załącznik Nr 7


 • Ogłoszenie o zamówieniu w systemie BZP

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Dokument 1


  Protokoły z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny 2017r.
  Dokument 1
  Dokument 2
  Dokument 3
  Dokument 4
  Dokument 5
  Dokument 6
  Dokument 7


  Dokumenty dot. przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie - 2017 r. Znak postępowania: SD.26.8.2016r
  Dokument 1
  Dokument 2
  Dokument 3
  Dokument 4


  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2017 ROK.

  Znak postępowania: SD.26.8.2016


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ
 • Załącznik Nr 2

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert.


  Zawiadomienie.


  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny nr 4  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2016 ROK.


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ
 • Załącznik Nr 2

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy  UZASADNIENIEN UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Uzasadnienie.


  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoców, kiszonek dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny - 2016 rok


  Szczegóły

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy


  UZASADNIENIEN UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Uzasadnienie.

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny nr 3  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2016 ROK.


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ
 • Załącznik Nr 2

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy  UZASADNIENIEN UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Uzasadnienie.


  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny nr 3  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2016 ROK.


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ
 • Załącznik Nr 2

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy  UZASADNIENIEN UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU


  Uzasadnienie.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.) Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny zawiadamia, że w dn. 16.12.2015 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny rok 2015”

  Zawiadomienie o wyborze.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2016 ROK.


  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ
 • Załącznik Nr 2.1
 • Załącznik Nr 2.2
 • Załącznik Nr 2.3
 • Załącznik Nr 2.4

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.) Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny zawiadamia, że w dn. 16.12.2015 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny rok 2015”
  Zawiadomienie o wyborze.


  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny nr 1  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2016 ROK.
  Znak postępowania : SP312/341/291/2015

  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
  SIWZ przetarg na żywienie 2016
  Formularz ofertowy
  Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2.1 - 2.8 do SIWZ
 • Załącznik Nr 2.1
 • Załącznik Nr 2.2
 • Załącznik Nr 2.3
 • Załącznik Nr 2.4
 • Załącznik Nr 2.5
 • Załącznik Nr 2.6
 • Załącznik Nr 2.7
 • Załącznik Nr 2.8

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA
  SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
  IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY
  W WARSZAWIE – 2015 ROK.
  Znak postępowania : SP 312/341/1046/2014

  Szczegóły przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do pobrania poniżej:
   Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2.1 - 2.8 do SIWZ
 • Załącznik Nr 2.1
 • Załącznik Nr 2.2
 • Załącznik Nr 2.3
 • Załącznik Nr 2.4
 • Załącznik Nr 2.5
 • Załącznik Nr 2.6
 • Załącznik Nr 2.7
 • Załącznik Nr 2.8

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy

  Szczegóły przetargów z lat ubiegłych są dostępne do wglądu poniżej:

 • Ogłoszenie nr 383236-2010 z dnia 2010-11-25 r.
 • Ogłoszenie nr 8324-2010 z dnia 2010-01-11 r.
 • Ogłoszenie nr 8406-2010 z dnia 2010-01-11 r.
 • Ogłoszenie nr 14644-2011 z dnia 2011-01-28 r.
 • Ogłoszenie nr 6756-2011 z dnia 2011-01-17 r.
 • Ogłoszenie nr 432808-2011 z dnia 2011-12-20 r.
 • Ogłoszenie nr 305241-2011 z dnia 2011-11-22 r.
 • Ogłoszenie nr 21094-2011 z dnia 2011-02-11 r.
 • Ogłoszenie nr 432808-2011 z dnia 2011-12-20 r.
 • Ogłoszenie nr 442170-2011 z dnia 2011-12-29 r.
 • Ogłoszenie nr 402462-2012 z dnia 2012-10-17 r.
 • Ogłoszenie nr 418090-2012 z dnia 2012-10-25 r.
 • Ogłoszenie nr 469004-2012 z dnia 2012-11-23 r.
 • Ogłoszenie nr 504104-2012 z dnia 2012-12-11 r.
 • Ogłoszenie nr 224449-2013 z dnia 2013-10-25 r.
 • Ogłoszenie nr 487294-2013 z dnia 2013-11-27 r.
 • Ogłoszenie nr 502232-2013 z dnia 2013-12-05 r.
 • Ogłoszenie nr 402394-2014 z dnia 2014-12-08 r.
 • Ogłoszenie nr 25748-2014 z dnia 2014-01-22 r.

 • Opublikował:

  Publikacja dnia: 6.02.2019 r.