Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 425 ze zmianami), regulaminu RR Serwisoraz Statutu Szkoły


Publikacja dnia: 29.11.2016r.