Rejestry / Ewidencje

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

- składnica akt,
- ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- ewidencja czasu pracy,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja giloszy w księdze druków ścisłego zarachowania,
- ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
- księga dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- księga uczniów uczęszczających do placówki,
- księgi protokołów rad pedagogicznych,
- księgi uchwał rady pedagogicznej,
- rejestr uchwał rady pedagogicznej
- rejestr procedur i instrukcji obowiązujących w szkole,
- rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych w księdze druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- księga zarządzeń dyrektora,
- rejestr zaświadczeń
- awans nauczycieli.

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym (organom kontrolującym) na ich wniosek. Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).


Publikacja dnia: 29.11.2016r.