Rekrutacja

Nabór uczniów do klasy pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie prowadzi się zgodnie z procedurą przyjmowania uczniów.
Nabór dzieci sześcioletnich odbywa się poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI PODAŃ

Ulice lub ich części wchodzące w skład obwodu publicznej szkoły podstawowej:
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 3D, 3H, 3J, 3L, 4, 6, 8,
ul. Z. Burzyńskiego 1, 5,
ul. Cichociemnych 1, 10, 12, 3, 4, 8,
ul. gen F. Fieldorfa 12, 14, 32, 40,
ul. F. Janika,
ul. Jugosłowiańska 1, 11, 3, 5, 7, 8, 8A, 9,
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7, 9,
ul. T. Kotarbińskiego 1, 1A, 2, 3, 4, 6,
ul. S. Mikołajczyka 1, 11, 12, 13, 13A, 15, 17, 18,19, 2, 20, 3, 4, 6, 8,
ul. gen. L. Okulickiego 1,10, 11, 11A, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
ul. Ostrobramska 73, 73B, 75, 75D, 77, 79, 83, 85,
ul. św. Patryka 2,
ul. Perkuna 47, 52, 54, 56, 58, 70, 72A, 74,
ul. M. Pisarka 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 9
ul. S. Płończyńskiego,
ul. T. Rechniewskiego 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B,
ul. W. Rychtera 1, 3, 5, 7
ul. Samolotowa 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 6, 7, 8, 9, 9A,
ul. Szkoły Orląt 1, 4, 5,
ul. W. Tatarkiewicza 10, 10A, 10B, 6, 8,
ul. Trzech Diamentów,
ul. W. Umińskiego 1, 10, 11, 12, 16, 16A, 18, 20, 20A, 22, 22C, 24, 26, 26A, 26G, 28, 3, 30, 30A, 30B, 30D, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ul. W Witwickiego 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 6, 8,
ul. Złotej Wilgi 10, 12, 2, 8,
ul. W. Woyny
ul. F. Znanieckiego 1, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7, 8, 9,

Określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej
- od strony północnej: południową stroną ul. Ostrobramskiej na odcinku od osi ul. gen. E. Fieldorfa do punktu styku granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe i Dzielnicy Wawer z południową stroną ul. Ostrobramskiej
- od strony wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe i Dzielnicy Wawer na odcinku od południowej strony ul. Ostrobramskiej do zachodniej strony ul. W. Tatarkiewicza,
- od strony południowej: stroną ul. W. Tatarkiewicza, osią ul. Jugosłowiańskiej, wschodnią stroną al. K. Kumanieckiego i osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego wzdłuż łamanej od granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe i Dzielnicy Wawer do osi ul. gen. E. Fieldorfa,
- od strony zachodniej: osią ul. gen. E. Fieldorfa na odcinku od osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do południowej strony ul. Ostrobramskiej.


Publikacja dnia: 29.11.2016r.