Tryb działania

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), przepisów szczegółowych oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie


Publikacja dnia: 12.12.2017r.