Własność i majątek

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie
dysponuje powierzonymi w zarząd nieruchomościami
stanowiącymi własność Miasta st. Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.


Publikacja dnia: 29.11.2016r.