Zasady WSO
Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawarte są w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie.

Opublikował: Albert Paszkowski

Publikacja dnia: 11.12.2017r.