Samorząd szkolny
ulotka


Szanowni Państwo! Rodzice! Dzieci!

Zapraszamy Was do udziału w drugiej edycji szkolnej Wyprzedaży Garażowej w SP nr 312, czyli tzw. Graty z Chaty! Jest to przedsięwzięcie integrujące całą społeczność lokalną.

Jeśli mają Państwo zbędne przedmioty, które zalegają Państwu w zakamarkach szaf, rzeczy niepotrzebne acz przydatne komu innemu, karty na wymianę, zabawki, gry , bibeloty - chcą Państwo zarobić pieniądze dla siebie osobiście, dzieci na wakacje itp. - udział w takim przedsięwzięciu daje Państwu taką możliwość.  Impreza jest zaplanowana na 25 maja 2018 r. w godzinach od 16.30 do 19.00.

Możecie Państwo współuczestniczyć w organizacji wyprzedaży jako tzw. "Wystawcy" lub jako "Kupujący".

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem chęci udziału w naszym szkolnym przedsięwzięciu jako "Wystawca" należy:
- zarejestrować swoje stanowisko mailowo (samorzaduczniowski@sp312.waw.pl - wpisujemy: wystawca, imię nazwisko, telefon kontaktowy)
- wydrukować regulamin wyprzedaży, podpisać go czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem z dopiskiem - zapoznałem się i akceptuję regulamin. 

Regulamin Wyprzedaży widnieje na stronie internetowej naszej szkoły SP 312 - na stronie głównej oraz w zakładce Samorząd szkolny. Wydrukowany i podpisany przez Państwa dokument proszę dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły - ul. Umińskiego 12, do 07 maja 2018 r. Po 07 maja 2018 zamykamy rejestrację stanowisk (ilość stanowisk z uwagi na niedużą przestrzeń szkoły jest ograniczona ), organizatorzy poinformują Państwa o dalszych krokach uczestnictwa w wyprzedaży jako "Wystawca". 

Z nadzieją na piękną pogodę i duże zainteresowanie ze strony środowiska lokalnego
z poważaniem
Koordynatorzy:
Wioletta Bałazy
Ewa Stasiczak
Magdalena Dyniewicz
Magdalena Herda
oraz uczniowie SP 312 w WarszawieSamorządna Młodzież 2.0
Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.


ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/18
Przewodniczący – Franciszek Bichta 6f
Zastępca - Maria Karpińska 6f
Członkowie –
Maja Malinowska 5d
Natalia Dobrzańska 6c
Simona Gustaw 6b
Hanna Lenart 4i
Wiktoria Mirek 4i
Zofia Zarzecka 4i

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? -zapraszamy Cię do współpracy!

OGÓLNE CELE DO REALIZACJI:

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania
 • wychowanie w poczuciu patriotyzmu
 • budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
 • bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

  REALIZOWANE ZADANIA:
  PRZEZ CAŁY ROK:
 • Pomoc koleżeńska „Starsi młodszym …” (ślubowanie klas I, odwiedziny podczas przerw, „Zagadkowe przerwy w klasach Zero”, integracja międzyklasowa)
 • Gazetki tematyczno - okolicznościowe na holu II
 • „Szalone dni” - według pomysłów uczniów
 • Prowadzenie strony internetowej SSU
 • Akcja „ Szczęśliwy numerek”
 • Zbiórka zużytych baterii, puszek i nakrętek
 • Akcje charytatywne
 • Analiza i realizacja zadań związanych ze Skrzynką Życzeń

  WRZESIEŃ
 • wybory do samorządu szkolnego:
  - zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania wyborów
  - przeprowadzenie wyborów klasowych i opracowanie propozycji działań na rok 2016/2017
  - wybór do Zarządu SSU i powołanie sekcji
 • zapoznanie uczniów z zasadami pracy i rolą SSU (na godz – wych)
 • opracowanie planu pracy SSU
 • ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną „Sala jak ta lala 2017/18”
 • złożenie kwiatów pod tablicą gen. E. Fieldorfa
 • udział w programie „Warszawa Lokalnie”

  PAŹDZIERNIK (MIESIĄC UŚMIECHU)
 • Światowy Dzień Uśmiechu(wystawa fotograficzna „Wesoła Kolorowa Szkoła”
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  - dekoracja szkoły
  -przygotowanie życzeń i słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły
 • Zbiórka karmy dla zwierząt dla fundacji „Viwa” - Dzień Kundelka i Kocurka
 • 30 X – Dzień Spódnicy (1-6)

  LISTOPAD
 • Zorganizowanie imprezy „312 Dzień Roku” ( 8 listopada 2017)
 • współorganizowanie 35-lecia szkoły
 • zorganizowanie dyskoteki Andrzejkowej i kącika wróżb
 • debata o zadaniach realizowanych prze SSU i pomysłach ze „Skrzynki Życzeń”
 • zakończenie programu „Warszawa Lokalnie”
 • złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej

  GRUDZIEŃ
 • Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów”
 • Życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej – pokój nauczycielski

  STYCZEŃ
 • Pomoc w zorganizowaniu konkursu „Mam Talent”
 • Debata i podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
 • Pomoc w organizacji balu karnawałowego

  LUTY
 • Impreza Szkolne Walentynki 2018 (14.02.2018)
  - poczta walentynkowa
  - konkurs na najładniejszą walentynkę

  MARZEC
 • Organizowanie Pierwszego dnia Wiosny (21.03.2018)
  - Kolorowy Zawrót Głowy
  - poczęstunek dla uczniów „Wiosenne słodkości”
  - dekoracja szkoły
 • Dzień Krawata

  KWIECIEŃ
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • drugi etap konkursu „Grzeczność na co dzień”
 • Organizacja „Dnia Patronki” (10.04.2018)

  MAJ
 • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018
 • Zorganizowanie Dnia Dobrej Oceny
  - słodka nagroda za każdą dobrą ocenę
 • Pomoc w organizacji kiermaszu używanych podręczników
 • Zorganizowanie Wyprzedaży Garażowej
 • włączenie się w organizację „Dnia Rodzinki”

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
  Wioletta Bałazy
  Paweł Tkaczuk
  Ewa Stasiczak  10 kwietnia 2018r. obchodziliśmy w szkole Dzień naszej Patronki - Ewy Szelburg - Zarembiny. Podczas długich przerw w holu na drugim piętrze naszej szkoły kłębiły się tłumy uczniów - by w atmosferze zabawy uczcić urodziny patronki. Uczniowie chętnie brali udział w konkursie wiedzy o patronce, poprawnie odpowiadali na quizowe pytania dotyczące życia i twórczości Ewy Szelburg – Zarembiny.  
  Uczniowie klasy 6f Marysia Karpińska i Franciszek Bichta przygotowali gre terenową. Podczas ostatniej przerwy podsumowaliśmy wiedzę o naszej patronce multimedialnym konkursem internetowym. Była to jedyna okazja, w której uczniowie mogli wyjąć z plecaków telefony komórkowe i użyc ich w edukacyjnym celu. Zabawy było co nie miara.
  Pozdrawiamy i zapraszamy za rok.
  SSU

  Pozdrawiamy

  i zapraszamy za rok

  Szkolny Samorząd Uczniowski


  Konkursy:

  Konkurs SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ SALĘ LEKCYJNĄ "SALA JAK TA LALA"
  W konkursie ocenie podlegać będą:

 • wrażenie ogólne (odpowiednio dobrana kolorystyka , nastrojowość)
 • gazetki ścienne o tematyce aktualnej i zgodnej z nauczanym w niej przedmiotem lekcyjnym
 • pomysłowość w wykonaniu gazetek ściennych
 • samodzielność wykonania dekoracji, rękodzieło (ważne jest, by uczniowie osobiście współtworzyli wystrój klasopracowni)
 • estetyka okien
 • czystość ławek, parapetów, mebli
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty na apelu podsumowującym pracę w II semestrze roku 2017/18.
  Zachęcamy do dekorowania swoich sal.
  Samorząd Uczniowski